สิทธิยังเหลือ เงินกู้ยืม ธ.ก.ส. 10,000 ดอกเบี้ยแค่เดือนละ 10 บาท

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่มีหลายคนถามถึงเป็นอย่างมาก สำหรับสินเชื่อดอกถูกจาก ธกส. ล่าสุดมีการออกมาเผยว่า วิทธิ์สินเชื่อยังเหลืออยู่ ธกส ให้ 10,000 ผ่อนดอกแค่เดือนละ 10 บาทเท่านั้น

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายกษาปณ์ เงินรวง ได้เปิดเผย ความคืบหน้า ล่าสุด เกี่ยวกับ โครงการ สินเชื่อ ฉุกเฉิน วงเงินกู้ยืม 10,000 บาท ขณะนี้ ยังไม่เต็ม วงเงิน ปล่อยกู้

ใครที่สนใจ อยากกู้ยืม ตอนนี้ ก็ยัง สามารถดำเนินการ ยื่นกู้ได้อยู่ ตั้งแต่วันนี้ จนกว่า สินเชื่อ วงเงิน จะเต็ม

รายละเอียด

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้

– วงเงินกู้ยืม ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน

– ไม่ต้องใช้ หลักประกัน

– ระยะเวลา จ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 ธันวาคม 2563

– ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

กำหนด ชำระคืน แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ และสามารถ แบ่งงวด ชำระเงิน ได้ตาม ความสามารถ ในการ ชำระคืนของท่าน

เช่น: งวดชำระ รายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท

คุณสมบัติ ของผู้กู้ยืมเงิน

– เป็นเกษตรกร และ ครอบครัว ของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอน การขอ สินเชื่อ สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้า เงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ทำตามนี้

ขั้นตอน การขอ สินเชื่อ สำหรับ ผู้ที่ ยังไม่ได้เป็น ลูกค้า เงินกู้ ธ.ก.ส. ทำตามนี้

เกษตรกรคนไหนที่สนใจสินเชื่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธกส.ทุกสาขาเลยจ้า